SHFB Logo

  • Makakakuha ng pagkaing libre at para sa kalusugan

Punan ang form na ito sa iyong gustong wika:  Español |  Tiếng Việt |  中文 |  English

Inaasahan namin ang pagtulong sa iyo na mag-aplay para sa libre at malusog na mga programa sa pagkain. Kumpletuhin ang form sa ibaba at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang magiliw na espesyalista sa Food Connection sa loob ng 2 araw ng negosyo.

Makikipag-ugnayan kami sa loob ng dalawang araw ng negosyo. Kung kailangan mo ng pagkain ngayon, mangyaring tumawag sa 1-800-984-3663 Mon-Fri 8AM-5PM o 2-1-1 pagkatapos ng mga oras.

Available Lunes-Biyernes 8AM-5PM
Address

Upang makakuha ng tulong sa paghahanap ng mga libreng mapagkukunan ng pagkain nang hindi itinatabi ang iyong impormasyon ng Second Harvest, o kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan kami sa 1-800-984-3663, Lunes – Biyernes 8am – 5pm.
Upang makakuha ng tulong sa paghahanap ng mga libreng mapagkukunan ng pagkain nang hindi itinatabi ang iyong impormasyon ng Second Harvest, o kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan kami sa 1-800-984-3663, Lunes – Biyernes 8am – 5pm.