SHFB Logo

  • Chương Trình Thực Phẩm Miễn Phí Dành Cho Quý Vị

Điền vào mẫu đơn này bằng ngôn ngữ:  Español |  English |  中文 |  Tagalog

Chúng tôi muốn giúp quý vị ghi danh cho các chương trình thực phẩm miễn phí, lành mạnh. Hãy hoàn tất mẫu đơn dưới đây và nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong vòng 2 ngày làm việc.

Nếu quý vị cần thực phẩm ngay bây giờ, vui lòng gọi 1-800-984-3663 Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng 5 giờ chiều hoặc 2-1-1 sau giờ làm việc. Vào trang shfb.org để biết thêm thông tin

Khoảng thời gian nào từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8AM-5PM
Địa chỉ

Để được trợ giúp tìm nguồn thực phẩm miễn phí mà không muốn Second Harvest lưu trữ thông tin của quý vị, hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-984-3663, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Để được trợ giúp tìm nguồn thực phẩm miễn phí mà không muốn Second Harvest lưu trữ thông tin của quý vị, hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-984-3663, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.